English version
Home Page Image
פרסום מבוסס תוכן:

● החידוש העיקרי בתחום הפרסום באינטרנט הוא הפרסום מבוסס התוכן. כיום בכל אתר תוכן מהקטן ועד הגדול נחשף הגולש לפרסום תוכן טקסטואלי ממוקד.
אפיון נכון של מטרות הקמפיין יוביל להצבת הפרסומות במיקומים המתאימים ביותר להעצמת החשיפה מבוססת התוכן.
● באפיק פרסום זה התשלום הינו רק עבור ביצוע פעולה נדרשת.