English version
Home Page Image


 תוכניות שותפים:

● עולם האינטרנט רווי במשווקים המתמחים באוכלוסיות מסויימות, למשווקים אלו ישנו רצון תמידי לנצל את בסיס המשתמשים שלהם ליצור הכנסות.
● תוכנית השותפים מאפשרת לחברות המשווקות מוצרים להתקשר עם מספר גדול של משווקים כאלו ולתמרץ אותם בדרכים שונות.
● היתרון העצום באפיק זה הינו שהתשלום מתבצע רק עבור רכישה שבוצעה, ולא עבור "רעש" פרסומי מיותר.